Nieuwe klant? Begin hier.
  1. Status bestelling
  2. Opnieuw bestellen
  3. Bestelling wijzigen
  4. Retourneren, klachten
  5. Neem contact met ons op
Terug

PRIVACY-BELEID

Persoonlijke gegevens

Tenzij hieronder anders vermeld, is het verstrekken van uw "Persoonlijke gegevens" niet wettelijk of contractueel verplicht of noodzakelijk voor het sluiten van een contract. U bent niet verplicht de persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u deze persoonlijke gegevens niet verstrekt, heeft dit geen gevolgen. Dit is alleen van toepassing voor zover er geen andere informatie wordt verstrekt bij de volgende verwerkingsprocessen.

"Persoonlijke gegevens" betekenen alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Server-Logbestanden

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens door uw internetbrowser naar ons of onze webhoster / IT-serviceprovider verzonden en opgeslagen in logbestanden ("zogenaamde Server-Logbestanden"). Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de opgeroepen pagina, de datum en tijd van toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 lid (1) f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang om een probleemloze werking van onze website te garanderen en om ons aanbod te verbeteren.

Contact

Verantwoordelijke/functionaris voor de persoonlijke gegevensbescherming

Neem desgewenst contact met ons op.

De verantwoordelijke persoon voor de persoonlijke gegevensverwerking is:

Sunday Natural Products GmbH
Potsdamer Straße 83
10785 Berlin Deutschland
Email: service@sunday.de
Telefax: +49 (0)30 2574 2918

Onze functionaris voor de persoonlijke gegevensbescherming is:

HB E-Commerce Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Arcus Park Haus B
Torgauer Straße 233
04347 Leipzig
Email: datenschutz@sunday.de

Initiatief-contact van de klant via e-mail

Als u zakelijk contact via e-mail met ons opneemt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u die hebt aangegeven. De gegevensverwerking dient voor het verwerken en beantwoorden van uw contactverzoek.

Als het contact dient om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. advies bij interesse in een aankoop, het opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten contract tussen u en "Sunday", wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 lid (1) b DSGVO.

Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 lid (1) f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw aanvraag. In dit geval hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van Art. 6 lid (1) f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw aanvraag te verwerken. Uw persoonlijke gegevens worden daarna verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier

Als u het "Contactformulier" gebruikt, verzamelen wij uw persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u die zelf hebt verstrekt. De gegevensverwerking dient om contact met u op te kunnen nemen.

Als het contact dient om precontractuele maatregelen uit te voeren (bijv. advies bij interesse in een aankoop, het opstellen van een offerte) of betrekking heeft op een reeds gesloten contract tussen u en "Sunday", wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 lid (1) b DSGVO.

Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, wordt deze gegevensverwerking uitgevoerd op basis van Art. 6 lid (1) f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij het verwerken en beantwoorden van uw aanvraag. In dit geval hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens op basis van Art. 6 lid (1) f DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw aanvraag te verwerken. Uw persoonlijke gegevens worden daarna verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Klantaccount bestellingen

Klantaccount

Bij het openen van een "Klantaccount" verzamelen wij uw persoonlijke gegevens in de daar aangegeven omvang. De gegevensverwerking dient om uw winkelervaring te verbeteren en de verwerking van bestellingen te vereenvoudigen. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 lid (1) a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Uw klantaccount wordt dan verwijderd.

Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens voor bestellingen

Wanneer u een bestelling plaatst, verzamelen en gebruiken wij uw "Persoonlijke gegevens" alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren en verwerken van uw bestelling en voor het afhandelen van uw vragen. Het verstrekken van de persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract. Als de persoonlijke gegevens niet worden verstrekt, kan er geen contract worden gesloten. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 lid (1) b DSGVO en is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract. Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. De enige uitzonderingen hierop zijn onze servicepartners die wij nodig hebben voor het afhandelen van de contractuele relatie of dienstverleners die wij gebruiken in het kader van de orderverwerking. Naast de ontvangers die in de respectieve clausules van deze gegevensbeschermingsverklaring worden genoemd, zijn dit bijvoorbeeld ontvangers van de volgende categorieën: verzenddienstverleners, betaaldienstverleners, dienstverleners voor productenbeheer, incassobedrijven, dienstverleners voor orderverwerking, webhosts, IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke vereisten. De omvang van de gegevensoverdracht wordt tot een minimum beperkt.

Verzending naar Yoshi en GmbH

Als u zich registreert op de website van onze zusteronderneming "Yoshi en GmbH" (yoshien.com), kan u worden aangeboden om uw persoonlijke klantaccountgegevens (d.w.z. uw e-mailadres, naam, adresboek en nieuwsbriefvoorkeuren) ook te gebruiken voor registratie en/of bestellingen op yoshien.com. Hiervoor kunnen wij een hashwaarde van uw e-mailadres naar Yoshien en GmbH sturen. Dit dient om de registratie en bestelling op yoshien.com te vergemakkelijken. De hashwaarde wordt voor geen enkel ander doel gebruikt. De persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 lid (1) f DSGVO van het gerechtvaardigd belang om te zorgen voor een eenvoudigere registratie en bestelling op de website https://yoshien.com .

Reclame

Gebruik van Bloomreach / Exponea

Wij maken gebruik van de service van "Bloomreach Inc". (BloomReach, Inc. 82 Pioneer Way, Mountain View, CA 94041, "Bloomreach") voor de verzending van de nieuwsbrief als onderdeel van een bestelprocedure. Wij delen de persoonlijke gegevens die u tijdens het registratieproces voor de nieuwsbrief verstrekt (e-mailadres, voor- en achternaam indien van toepassing) met Bloomreach. De gegevensverwerking dient voor de verzending van de nieuwsbrief en de statistische evaluatie. Om de nieuwsbriefcampagnes te kunnen evalueren, bevatten de verzonden nieuwsbrieven een 1x1 pixel grafiek (Tracking-Pixel) of een Tracking-Link. Zo kunnen wij vaststellen of u de nieuwsbrief hebt geopend en of u op geïntegreerde links hebt geklikt. In deze context verzamelen wij uw persoonlijke gegevens zoals IP-adres, browsertype, apparaat en tijdstip. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om gebruiksprofielen aan te maken onder een pseudoniem. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische evaluatie om nieuwsbriefcampagnes te verbeteren. Uw gegevens worden gewoonlijk doorgegeven aan Bloomreach-servers in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht is onder andere gebaseerd op contractuele standaardclausules als passende garantie voor de bescherming van persoonlijke gegevens, beschikbaar op: Standaard Contractuele Clausules (SKC) .

Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 lid (1) f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang in een doelgericht, effectief reclame- en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

Meer informatie en het privacybeleid van Bloomreach vindt u op: Bloomreach en, Bloomreach Services Privacy Notice | Bloomreach en Bloomreach CCPA Privacy Policy Addendum | Bloomreach

Gebruik van het e-mailadres voor het versturen van nieuwsbrieven

Wij gebruiken uw e-mailadres, ongeacht de verwerking van het contract, uitsluitend voor onze eigen reclamedoeleinden voor het verzenden van "Nieuwsbrieven", mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 lid (1) a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Hiertoe kunt u zich te allen tijde afmelden van de nieuwsbrief via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt dan verwijderd uit de distributielijst. Aan de afmelding zijn geen andere kosten verbonden dan de basistarieven. Uw gegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing in het kader van de orderverwerking. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens voor het versturen van reclame per post

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens (naam, adres), die wij hebben ontvangen in het kader van de verkoop van een product of dienst, om u "Reclame per post" te sturen, tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik. Het verstrekken van deze gegevens is noodzakelijk voor het afsluiten van het contract. Als u deze gegevens niet verstrekt, wordt er geen contract gesloten.

De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 lid (1) f DSGVO vanwege ons doorslaggevende legitieme belang bij directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw adresgegevens door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar vindt u in het colofon.

Gebruik van het e-mailadres voor het verzenden van directe reclame

Wij gebruiken uw e-mailadres, dat wij hebben ontvangen in het kader van de verkoop van een product of dienst, voor het elektronisch verzenden van "Directe reclame" voor onze eigen producten of diensten die vergelijkbaar zijn met de producten of diensten die u al bij ons hebt gekocht, voor zover u geen bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik. Deze directe reclame is toegestaan onder de voorwaarden van Art. 7 lid (3) AVG.

Het verstrekken van het e-mailadres is noodzakelijk voor het afsluiten van het contract. Als dit niet gebeurt, wordt er geen contract gesloten. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 lid (1) f DSGVO van ons hoger gerechtvaardigd belang in directe reclame. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor het uitoefenen van het bezwaar vindt u in het colofon. U kunt ook de link gebruiken die hiervoor in de reclame-e-mail is opgenomen. Hieraan zijn geen andere kosten verbonden dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

Uw gegevens worden doorgegeven aan een dienstverlener voor e-mailmarketing in het kader van de afhandeling van bestellingen. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan andere derden.

Dienstverlener voor verzending

Doorsturen van het e-mailadres naar transportbedrijven voor informatie over de verzendstatus

Wij geven uw e-mailadres door aan het "Transportbedrijf" als onderdeel van de contractafhandeling, op voorwaarde dat u hiermee tijdens het bestelproces uitdrukkelijk hebt ingestemd. Het doel van deze doorgifte is om u per e-mail te informeren over de verzendstatus. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 lid (1) a DSGVO met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons of het transportbedrijf hiervan op de hoogte te stellen, zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Aanbieder van betalingsdiensten

Gebruik van PayPal

Op alle PayPal-transacties is het privacy-beleid van "PayPal" van toepassing. U kunt dit vinden op  https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Gebruik van PayPal Express

Wij gebruiken op onze website de "PayPal Express-betaalservice van PayPal" (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). De gegevensverwerking dient om u een betaling te kunnen aanbieden via de betaalservice PayPal Express. Om deze betaalservice te integreren, is het noodzakelijk dat PayPal gegevens verzamelt, opslaat en analyseert (bijv. IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) wanneer u de website oproept. Hiervoor kunnen ook cookies worden gebruikt. De cookies maken de herkenning van uw browser mogelijk. De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid (1) f DSGVO van ons doorslaggevende legitieme belang in een klantgericht aanbod van verschillende betaalmethoden. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

Met de keuze en het gebruik van PayPal Express worden de voor de betalingsverwerking vereiste gegevens aan PayPal doorgegeven om de overeenkomst met u met de gekozen betalingsmethode te kunnen nakomen. Deze verwerking is gebaseerd op Art. 6 lid (1) b DSGVO. Meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van de PayPal Express-betaalservice vindt u in de bijbehorende gegevensbeschermingsverklaring op www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub

Gebruik van persoonlijke gegevens bij het gebruik van Klarna betaalmethoden

Om u de betaalmogelijkheden van "Klarna" aan te kunnen bieden, geven wij persoonlijke gegevens, zoals contactgegevens en bestelgegevens, door aan Klarna. Hierdoor kan Klarna beoordelen of u gebruik kunt maken van de betaalmogelijkheden die via Klarna worden aangeboden en kan Klarna de betaalmogelijkheden aan uw behoeften aanpassen. Algemene informatie over Klarna vindt u op: https://www.klarna.com/de/.Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en zoals gespecificeerd in het privacybeleid van Klarna op: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/privacy.

Cookies

Onze website maakt gebruik van "Cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Wanneer een gebruiker een website oproept, kan er een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt opgevraagd. Cookies worden op uw computer opgeslagen. Daarom hebt u volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen in uw internetbrowser te selecteren, kunt u op de hoogte worden gebracht voordat cookies worden ingesteld en individueel beslissen over de acceptatie ervan, evenals het opslaan van cookies en de overdracht van de gegevens die ze bevatten voorkomen. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Wij willen u er echter op wijzen dat u dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Via de onderstaande links kunt u te weten komen hoe u cookies in de belangrijkste browsers kunt beheren (inclusief uitschakelen):
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari

Technisch noodzakelijke cookies

Tenzij in de onderstaande verklaring over gegevensbescherming anders wordt vermeld, gebruiken wij deze technisch noodzakelijke "Cookies" alleen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat om uw browser ook na een paginawissel te herkennen en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser ook na een paginawissel wordt herkend.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats op basis van § 25 lid (2) TTDSG. De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van Art. 6 lid (1) f DSGVO vanwege ons dwingende legitieme belang om de optimale functionaliteit van de website en een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod te kunnen garanderen.

U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Gebruik van Consent Manager

Op onze website gebruiken wij de "Consent Management Tool Consentmanager van Consentmanager AB" (Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Zweden; "Consentmanager").

De tool stelt u in staat om toestemming te geven voor gegevensverwerking via de website, in het bijzonder voor het plaatsen van cookies, en om uw recht op herroeping van reeds gegeven toestemming uit te oefenen. Het doel van gegevensverwerking is het verkrijgen en documenteren van de noodzakelijke toestemming voor gegevensverwerking en zo te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Onder andere de volgende informatie kan worden verzameld en doorgegeven aan Consentmanager: Datum en tijd van het bekijken van de pagina, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt, geanonimiseerd IP-adres, Opt-in en Opt-out gegevens. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van Art. 6 lid (1) c DSGVO. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u bij Consentmanager op: https://www.consentmanager.net/privacy.php

Analyse Advertentietracking Communicatie Affiliate

Gebruik van Google Analytics

Wij maken op onze website gebruik van de webanalysedienst "Google Analytics van Google Inc". (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; "Google"). De gegevensverwerking dient om deze website en zijn bezoekers te analyseren. Daartoe zal Google in opdracht van de exploitant van deze website de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en Tracking-Pixels die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden ingezien op https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adsprocessorterms/. Zowel Google als Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.

De IP-anonimisering is op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres vooraf door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort. Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid (1) p. 1 TTDSG in combinatie met Art. 6 lid (1) a DSGVO. De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6 lid (1) a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming is uitgevoerd.Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie

Ga voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming naar https://www.google.com/analytics/terms/n bzw.
of https://www.google.nl/intl/de/policies/. evenals
opttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=nl

Gebruik van Hotjar

Wij gebruiken op onze website de analysetool van "Hotjar Ltd" (Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ1000, Malta; Hotjar"). De gegevensverwerking dient voor het vraaggericht ontwerpen, optimaliseren en analyseren van onze website. De tool wordt gebruikt om willekeurig de bewegingen van paginabezoekers op de website te registreren. Hierdoor ontstaat een logboek van muisbewegingen, scrollgedrag, verblijftijd en klikken op de website (zogenaamde Heat-Map).

Voor dit doel gebruikt Hotjar onder andere cookies. Daarbij kan onder andere de volgende informatie worden verzameld: IP-adres (in geanonimiseerde vorm), informatie over het apparaat dat door u wordt gebruikt (schermgrootte, apparaten, unieke apparaatidentificatie), informatie over de browser die u gebruikt, locatiegegevens (alleen over het land), voorkeurstaal voor het weergeven van de website, gebruikt besturingssysteem. Gedetailleerde informatie over de gebruikte cookies, hun functie en opslagperiode vindt u hier:https://help.hotjar.com/hc/en-us/articles/115011789248-Hotjar-Cookies

Op basis van deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruikersprofielen aangemaakt. De gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens van de drager van het pseudoniem. Het is Hotjar contractueel verboden om de verzamelde gegevens aan andere derden te verkopen."
"Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van passende beschermingsmaatregelen. Hotjar zal u op verzoek meer informatie verstrekken over de genomen maatregelen.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid (1) p.1 TTDSG in combinatie met Art. 6 lid (1) a DSGVO. De verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt uitgevoerd met uw toestemming op basis van Art. 6 lid (1) a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Hotjar vindt u hier: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy#enduserenglish

Gebruik van de Facebook Pixel

We gebruiken op onze website de remarketing-functie "Custom Audiences" van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland "Facebook"). Meta Platforms Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens en de overdracht van deze gegevens aan Facebook wanneer de service is geïntegreerd. De basis hiervoor is een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonlijke gegevens, waarin de respectieve verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst kan worden ingezien op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het voldoen aan de informatieverplichtingen op grond van Art. 13, 14 van de GDPR, voor het voldoen aan de beveiligingsvereisten van Art. 32 van de GDPR met betrekking tot de juiste technische implementatie en configuratie van de dienst, en voor het voldoen aan de verplichtingen op grond van Art. 33, 34 van de GDPR voor zover een inbreuk in verband met persoonlijke gegevens van invloed is op onze verplichtingen op grond van de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. Meta Platforms Ireland heeft de verantwoordelijkheid om de rechten van de betrokkene mogelijk te maken onder Art. 15 - 20 GDPR, om te voldoen aan de beveiligingsvereisten van Art. 32 GDPR met betrekking tot de beveiliging van de dienst en om te voldoen aan de verplichtingen onder Art. 33, 34 GDPR voor zover een inbreuk op persoonlijke gegevens de verplichtingen van Meta Platforms Ireland onder de Gezamenlijke Verwerkingsovereenkomst beïnvloedt. De applicatie dient om bezoekers van de website te kunnen benaderen met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Facebook. Voor dit doel is op de website de Facebook-Remarketing-Tag geïmplementeerd. Deze Tag maakt een directe verbinding met de Facebook-servers wanneer de website wordt bezocht. Hierdoor wordt aan de Facebook-server doorgegeven welke van onze pagina's u hebt bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount. Wanneer u het sociale netwerk Facebook bezoekt, krijgt u vervolgens gepersonaliseerde, interessegerelateerde Facebook-advertenties te zien. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden ingezien op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum. Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid (1) p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid (1) a DSGVO. De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6 lid (1) a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook op https://www.google.nl/policies/privacy/

Gebruik van Google-Adwords-Conversion-Tracking

Wij gebruiken op onze website het online-advertentieprogramma "Google-Ads-Conversion-Tracking" (evaluatie van bezoekacties). Google Conversion-Tracking is een analysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Google).

Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonlijke gegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus op geen enkele manier over de websites van Ads-klanten worden getraceerd.

De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een Tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Uw gegevens kunnen worden verzonden naar servers van Google LLC in de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie beschikbaar voor de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden ingezien op: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://business.safety.google/adscontrollerterms/.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid (1) p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid (1) a DSGVO. De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6 lid (1) a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Meer informatie en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.nl/policies/privacy/

Gebruik van de "Remarketing"- of "Vergelijkbare doelgroepen-Functie" van Google Inc.

Wij gebruiken op onze website de ""Remarketing"- of "Vergelijkbare doelgroepen"-Functie van Google Inc". Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").

De toepassing dient om bezoekersgedrag en interesses van bezoekers te analyseren. Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van op interesses gebaseerde advertenties. De cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van de website te registreren. Er worden geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website opgeslagen. Als u vervolgens een andere website in het Google Display-Network bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder bezochte product- en informatiegebieden. Uw gegevens worden mogelijk doorgestuurd naar servers van Google LLC in de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, te bekijken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks. Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid (1) p.1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid (1) a DSGVO. De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6 lid (1) a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming is uitgevoerd.

Meer informatie over Google-Remarketing en het bijbehorende privacybeleid vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/

Gebruik van het Live-Chat-Systeem "Zendesk Chat”

We gebruiken op onze website het "Live-Chat-Systeem van "Zendesk Inc"". (1019 Market Street, 6th Floor, San Francisco, California 94103, Verenigde Staten; "Zendesk"). Het systeem dient voor de communicatie tussen u en ons als aanbieder. Op basis van deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden aangemaakt. Hiervoor worden cookies gebruikt. De cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk.

Uw gegevens kunnen naar de Verenigde Staten worden verzonden. De EU-Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht vindt plaats op basis van standaard contractuele clausules, onder andere als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens. Zendesk zal u op verzoek een kopie van de modelcontractbepalingen verstrekken.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid (1) p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid (1) a DSGVO. De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6 lid (1) a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Zendesk, uw rechten in dit verband en manieren om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Zendesk op https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy/

Gebruik van het Tradedoubler-Partnerprogramm

Wij maken op onze website gebruik van het affiliate programma "Tradedoubler" (Mainzer Straße 13, 80804 München "Tradedoubler").

Wanneer u op een advertentie klikt die voorzien is van een affiliate link, plaatst Tradedoubler een cookie voor conversietracering op uw computer. De cookies dienen voor een correcte facturering binnen het partnerprogramma door het succes van een advertentie te registreren. De cookies herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en de herkomst van de bestelling bij de adverteerder kan worden achterhaald. Tradedoubler maakt ook gebruik van zogenaamde fingerprinting. Hierdoor is het mogelijk om het apparaat dat u gebruikt te herkennen. Tradedoubler kan onder andere herkennen dat de partnerlink op deze website is aangeklikt of bekeken. Tradedoubler registreert onder andere uw transactiegegevens (zoals orderwaarde, producttype, verkoopkanaal, gebruik van een voucher) en uw gebruikersnaam in de vorm van een individuele cijferreeks, zodat er geen identiteit herkenbaar is, maar het bevat wel informatie over de specifieke gebruikersacties en het eindapparaat dat de gebruiker gebruikt. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan derde landen, zoals de Verenigde Staten. De EU-Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de Verenigde Staten. De overdracht van gegevens vindt onder andere plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden ingezien op: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en. Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid (1) p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid (1) a DSGVO. De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6 lid (1) a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Het privacybeleid met gedetailleerde informatie over het gebruik van gegevens door Tradedoubler is te vinden op https://www.tradedoubler.com/de/privacy-policy/ en https://www.tradedoubler.com/nl/gdpr-compliance/.

 

Plug-ins en diversen

Gebruik van de Google-Tag-Manager

Wij gebruiken op onze website de "Google-Tag-Manager" van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; ""Google").

Deze toepassing wordt gebruikt om JavaScript-Tags en HTML-Tags te beheren die worden gebruikt om met name Tracking- en Analyse-Tools te implementeren. De gegevensverwerking dient voor het ontwerpen en optimaliseren van onze website in overeenstemming met de vereisten.

De Google-Tag-Manager zelf slaat geen cookies op en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Het maakt echter wel de activering van andere Tags mogelijk die persoonlijke gegevens kunnen verzamelen en verwerken. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u  hier.

Gebruik van Social Plug-ins

Wij gebruiken op onze website "Plug-ins" van sociale netwerken. De integratie van Social Plug-ins en de gegevensverwerking die plaatsvindt, dient voor het optimaliseren van reclame voor onze producten.

Bij de integratie van Social-Plug-ins wordt er een verbinding tot stand gebracht tussen uw computer en de servers van de aanbieders van sociale netwerken en wordt de Plug-in op de pagina weergegeven door uw browser hiervan op de hoogte te stellen, mits u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. In dit proces wordt zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht, doorgegeven aan de servers van de provider. Dit is van toepassing ongeacht of u geregistreerd of ingelogd bent op het sociale netwerk. De gegevens worden ook doorgegeven voor niet-geregistreerde of niet-ingelogde gebruikers. Als u tegelijkertijd verbonden bent met een of meer van uw sociale netwerkaccounts, kan de verzamelde informatie ook worden toegewezen aan uw corresponderende profielen. Wanneer u de Plug-in-functies gebruikt (bijvoorbeeld door op de button te drukken), wordt deze informatie ook toegewezen aan uw gebruikersaccount. U kunt deze toewijzing voorkomen door u uit te loggen bij uw sociale media-accounts voordat u onze website bezoekt en de buttons activeert. Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid (1) p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid (1) a DSGVO. De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6 lid (1) a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

De hieronder genoemde sociale netwerken zijn door middel van Social-Plug-ins in onze website geïntegreerd. Voor meer informatie over de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van de gegevens, uw rechten in dit verband en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar de gekoppelde privacyverklaringen van de aanbieders.

Facebook der Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland)

"Facebook der Meta Platforms Ireland Limited" en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens en de overdracht van deze gegevens aan "Facebook" wanneer de dienst wordt geïntegreerd. Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonlijke gegevens, waarin de respectieve verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst kan worden geraadpleegd op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het voldoen aan de informatieverplichtingen volgens Art. 13, 14 van de GDPR, voor het voldoen aan de beveiligingsvereisten van Art. 32 van de GDPR met betrekking tot de correcte technische implementatie en configuratie van de dienst, en voor het voldoen aan de verplichtingen volgens Art. 33, 34 van de GDPR voor zover een inbreuk op persoonlijke gegevens onze verplichtingen onder de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst beïnvloedt. Meta Platforms Ireland heeft de verantwoordelijkheid om de rechten van de betrokkene mogelijk te maken op grond van Art. 15 - 20 GDPR, om te voldoen aan de beveiligingsvereisten van Art. 32 GDPR met betrekking tot de beveiliging van de dienst en om te voldoen aan de verplichtingen op grond van Art. 33, 34 GDPR voor zover een inbreuk in verband met persoonlijke gegevens van invloed is op de verplichtingen van Meta Platforms Ireland op grond van de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. De EU-Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden ingezien op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum. Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram der Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland): https://help.instagram.com/155833707900388

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. De EU-Commissie heeft geen adequaatheidsbesluit afgegeven voor de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht vindt plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden ingezien op: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

De Single-Sign-on-Funktie van Facebook gebruiken

Wij gebruiken op onze website de "Single-Sign-on-Funktie" (voorheen Facebook Connect) van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; "Facebook").

Meta Platforms Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het verzamelen van uw gegevens en de overdracht van deze gegevens aan Facebook wanneer de dienst is geïntegreerd. Dit is gebaseerd op een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ierland over de gezamenlijke verwerking van persoonlijke gegevens, waarin de respectieve verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. De overeenkomst kan worden geraadpleegd op https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Volgens deze overeenkomst zijn wij in het bijzonder verantwoordelijk voor het voldoen aan de informatieverplichtingen volgens Art. 13, 14 van de GDPR, voor het voldoen aan de beveiligingsvereisten van Art. 32 van de GDPR met betrekking tot de correcte technische implementatie en configuratie van de dienst, en voor het voldoen aan de verplichtingen volgens Art. 33, 34 van de GDPR voor zover een inbreuk op persoonlijke gegevens onze verplichtingen onder de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst beïnvloedt. Meta Platforms Ireland heeft de verantwoordelijkheid om de rechten van de betrokkene mogelijk te maken op grond van Art. 15 - 20 GDPR, om te voldoen aan de beveiligingsvereisten van Art. 32 GDPR met betrekking tot de beveiliging van de dienst en om te voldoen aan de verplichtingen op grond van Art. 33, 34 GDPR voor zover een inbreuk op persoonlijke gegevens van invloed is op de verplichtingen van Meta Platforms Ireland op grond van de gezamenlijke verwerkingsovereenkomst. Om de functie op de website te kunnen aanbieden, wordt een verbinding met de Facebook-server tot stand gebracht. Hiervoor worden cookies gebruikt. De volgende informatie kan onder andere worden verzameld en doorgestuurd naar Facebook: IP-adres, browserinformatie, referrer URL (website van waaruit u op onze website bent gekomen), locatiegegevens. Dit geldt ongeacht of u geregistreerd of ingelogd bent op het sociale netwerk. Er vindt ook overdracht plaats voor niet-geregistreerde of niet-ingelogde gebruikers. Als u tegelijkertijd verbonden bent met een of meer van uw sociale netwerkaccounts, kan de verzamelde informatie ook worden toegewezen aan uw overeenkomstige profielen. U kunt deze toewijzing voorkomen door u af te melden bij uw sociale media-accounts voordat u onze website bezoekt en voordat u de button activeert. Uw gegevens kunnen naar de Verenigde Staten worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende waarborgen voor de bescherming van persoonlijke gegevens, te bekijken op: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum Bij gebruik van de Single-Sign-on-Funktie wordt het Facebook-profiel van de websitebezoeker gekoppeld aan een klantenaccount voor deze website. Hierbij verstrekt Facebook ons persoonlijke gegevens van de gebruiker zoals gespecificeerd in het aanmeldproces. Dit kan de volgende informatie omvatten, maar is daartoe niet beperkt: Naam, adres, openbare profielinformatie (bijv. naam, profielfoto, leeftijd, geslacht), e-mailadres, vriendenlijsten, "Vind ik leuk"-informatie. Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid (1) p. 1 TTDSG in combinatie met Art. 6 lid (1) a DSGVO. De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6 lid (1) a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/

Gebruik van You-Tube

Wij gebruiken op onze website de functie voor het insluiten van "You-Tube-video's" van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "You-Tube"). You-Tube is een bedrijf dat is aangesloten bij Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; "Google").

De functie toont video's die zijn opgeslagen op You-Tube in een iFrame op de website. De optie "Uitgebreide gegevensbeschermingsmodus" is geactiveerd. Dit betekent dat You-Tube geen informatie over bezoekers van de website opslaat. Alleen wanneer u een video bekijkt, wordt er informatie over verzonden naar You-Tube en daar opgeslagen. Uw gegevens kunnen worden doorgestuurd naar de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht vindt plaats op basis van standaard contractuele clausules, onder andere als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden bekeken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks. Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid (1) p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid (1) a DSGVO. De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6 lid (1) a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door You-Tube en Google, uw rechten in dit verband en manieren om uw privacy te beschermen, vindt u in het privacybeleid van You-Tube op https://www.youtube.com/t/privacy.

Gebruik van Vimeo

Wij gebruiken op onze website "Plug-ins van Vimeo Inc". (555 West 18th Street New York, New York 10011, Verenigde Staten; "Vimeo") om video's van het portaal "Vimeo" te integreren. Wanneer u pagina's van onze website oproept die voorzien zijn van een dergelijke Plug-in, wordt een verbinding tot stand gebracht met de Vimeo-servers en wordt de Plug-in op de pagina weergegeven door uw browser te informeren. Hierdoor wordt zowel uw IP-adres als de informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht naar de Vimeo-servers verzonden. Als u bij Vimeo bent ingelogd, wijst Vimeo deze informatie toe aan uw persoonlijke gebruikersaccount. Wanneer u de Plug-in-functies gebruikt (bijv. door een video te starten door op de bijbehorende button te drukken), wordt deze informatie ook aan uw Vimeo-account toegewezen.

Uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden ingezien op: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid (1) p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid (1) a DSGVO. De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6 lid (1) a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Voor meer informatie over het doel en de omvang van de verzameling evenals over het verdere gebruik en de verwerking van de gegevens door Vimeo, evenals over uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Vimeo: https://vimeo.com/privacy

Gebruik van AWS

Wij gebruiken op onze website de "AWS-dienst van de provider Amazon Web Services EMEA SARL" (38 avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg; "AWS").

Dit is een supraregionaal netwerk van servers in verschillende datacenters. Wij gebruiken de diensten van de provider in de vorm van serverdiensten, met name om onze databaseservers en applicatieservers uit te breiden.

De gegevensverwerking dient om onze website beschikbaar te maken en de functionaliteit ervan in stand te houden. Hierbij kan onder andere de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, informatie over systeemconfiguratie, informatie over verkeer van en naar websites van klanten (zogenaamde serverlogbestanden).

Uw gegevens kunnen naar de Verenigde Staten worden verzonden. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de Verenigde Staten. De overdracht van gegevens vindt onder andere plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonlijke gegevens, die kunnen worden ingezien op: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt plaats op basis van Art. 6 lid (1) f DSGVO vanwege ons doorslaggevende gerechtvaardigde belang bij het vraaggerichte en doelgerichte ontwerp van de website. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 lid (1) f DSGVO om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van AWS vindt u op https://docs.aws.amazon.com/de_de/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/data-protection-summary.html en op https://d1.awsstatic.com/legal/aws-gdpr/AWS_GDPR_DPA.pdf.

Gebruik van Google-Optimizer

Wij gebruiken op onze website "Google-Optimizer" van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").

De gegevensverwerking dient voor het zogenaamde "A/B-Testings" om de effecten van verschillende wijzigingen op een website (bijv. wijzigingen in de invoervelden, het ontwerp, enz.) te volgen. Voor deze testdoeleinden worden cookies op uw apparaten geplaatst. Er worden alleen pseudonieme gebruikersgegevens verwerkt. Het is mogelijk dat, onder andere, uw IP-adres en informatie over de browser die u gebruikt worden verwerkt en doorgegeven aan Google. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw Google-account.

Uw gegevens kunnen worden doorgestuurd naar de Verenigde Staten. Er is geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie voor de Verenigde Staten. De gegevensoverdracht vindt onder andere plaats op basis van contractuele standaardclausules als passende garanties voor de bescherming van persoonsgegevens, te bekijken op: https://policies.google.com/privacy/frameworks. Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid (1) p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid (1) a DSGVO. De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6 lid (1) a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking.

Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.nl/intl/de/policies/ en op https://developers.google.com/fonts/faq.

Gebruik van CND

Wij gebruiken op onze website Motion-Media-Analytics van "CND" (CND-Motion-Media GmbH, Holzstr. 2, 80469 München) om de effecten van onze TV-Spots op onze websites te meten. Hiervoor hebben we het CND-Tracking-Script in onze webpagina's geïmplementeerd. De dienst werkt over het algemeen zonder cookies. Als u toestemming hebt gegeven, plaatst CND namens ons een sessiecookie om het oproepen van pagina's te registreren en een cookie met het tijdstip van uw eerste bezoek, die na 28 dagen wordt verwijderd. Als onderdeel van het verzamelproces worden gebruikers geregistreerd als een puur statistische variabele of worden bezoekersgebeurtenissen geregistreerd voor puur statistische doeleinden. Verwerkte IP-adressen en gehashte e-mailadressen worden geanonimiseerd. Tijdens het gebruik van onze pagina's worden geen persoonlijke gegevens verzameld en permanent opgeslagen door de CND. Het is daarom niet mogelijk om conclusies te trekken over individuele huishoudens of personen.

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 lid (1) p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid (1) a DSGVO. De verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6 lid (1) a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die tot de intrekking op basis van de toestemming is uitgevoerd.

Als u wilt voorkomen dat CND gegevens verzamelt tijdens uw bezoek aan onze website, kunt u CND hier direct bij de aanbieder deactiveren: https://analytics.cnd-motionmedia.de/web/function/optout Meer informatie over gegevensverwerking en gegevensbescherming vindt u op https://www.cnd-motionmedia.nl/media/pdf/datenschutz.pdf. gebruiken op onze website

Rechten van de betrokkene en bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens

Bewaartermijn van uw persoonlijke gegevens

Nadat het contract volledig is verwerkt, worden de gegevens in eerste instantie opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, daarna rekening houdend met wettelijke, in het bijzonder fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en vervolgens na het verstrijken van de bewaarperiode verwijderd, tenzij u toestemming hebt gegeven voor verdere verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokkene

U hebt de volgende rechten volgens Art. 15 tot 20 DSGVO als aan de wettelijke vereisten is voldaan: het recht op informatie, op correctie, op verwijdering, op een beperkte verwerking, op dataportabiliteit.

Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van Art. 6 lid (1) f DSGVO en tegen verwerking ten behoeve van direct marketing conform Art. 21 lid (1) DSGVO.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

In overeenstemming met Art. 77 DSGVO heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet rechtmatig is. U kunt een klacht indienen bij onder andere de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, die u kunt bereiken via de volgende contactgegevens:

Berlijnse commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Friedrichstr. 219
10969 Berlin
Tel.: +49 (0)30 13889-0
Fax: +49 (0)30 2155050
E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

Annuleringsrecht

Als de hier vermelde verwerking van persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 lid (1) f DSGVO, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie.

Nadat het bezwaar is ingewilligd, wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Indien persoonlijke gegevens worden verwerkt voor direct marketing, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Nadat het bezwaar is ingediend, zullen wij stoppen met de verwerking van de betreffende gegevens voor direct marketingdoeleinden.

Verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens

Sunday Natural Products GmbH
Potsdamer Straße 83
10785 Berlin
Deutschland

Bedrijfsleiding: Robert Bosch, Anja Graw, Szymon Zwierzynski, Mathias Trilk, Roman Huber, Raimund Reisinger

Ingeschreven in het handelsregister van de arrondissementsrechtbank Berlijn-Charlottenburg: HRB 152621 B

Ultimo aggiornamento: 08.07.2023

Loading...